ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนการดำเนินงานประจำปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
___

ปีงบประมาณ 2567

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564


รายงานประจำปี 2564

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่