ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000





ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


| ข่าวสารประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2567 13/6/2567 14:02:55
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (ทุนแพทย์เพื่อปวงประชา, ทุนมูลนิธิชิน โสภณพณิช) 13/6/2567 14:01:42
ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาโครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่) 16/8/2566 11:14:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2566 7/8/2566 10:25:21
แบบคำขอรับทุน (ภายนอก) เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 10:01:57
ประกาศ เรื่อง ทุกนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:58:40
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:57:23
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:42:19
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
Page 1 of 2 (18 items)Prev12Next
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 00034/2567 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 21/6/2567 14:51:34
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0031/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 21/6/2567 11:29:03
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0025/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้คณะเดินทางเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา ด้านสาขาวิชาสรีระวิทยา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 17/6/2567 14:43:34
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ ประจําปี 2567 14/6/2567 9:31:41
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 21/5/2567 11:34:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/4/2567 14:40:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตำแหน่งบุลคลากร 1 อัตรา 18/4/2567 11:38:35
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 2 อัตรา 2/4/2567 9:40:05
Announcement of School of Medicine Policy of not giving and accepting gifts from performance of duties (No Gift Policy) Fiscal year B.E. 2567 (2024) 15/3/2567 12:40:18
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1158/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ 14/3/2567 10:38:25
Page 1 of 22 (216 items)Prev1234567202122Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 19/6/2567 12:56:51
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Access Medicine จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/2567 10:50:01
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ 23/5/2567 10:39:56
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 รายการ 23/5/2567 10:40:57
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11 จำนวน 4 รายการ 23/5/2567 10:36:20
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 7/5/2567 15:08:58
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 7/5/2567 15:08:28
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัาง ประจำปีงบประมาณ 2567 27/4/2567 8:58:50
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 27/4/2567 8:57:47
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 27/4/2567 8:56:15
Page 1 of 10 (98 items)Prev12345678910Next
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 13/6/2567 12:07:27
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 7/6/2567 10:02:35
รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 4/3/2567 9:21:31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 28/2/2567 13:52:16
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา 20/2/2567 9:20:55
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา 27/11/2566 11:56:37
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวย 1 อัตรา 20/11/2566 11:57:26
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 9/11/2566 9:49:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/11/2566 9:46:49
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 9/10/2566 10:03:24
Page 1 of 6 (60 items)Prev123456Next
| วีดีทัศน์

UP TALK : Talk with UP Exclusive : "แพทยศาสตรศึกษา"

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.TH

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.EN

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่