ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


| ข่าวสารประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาโครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่) 16/8/2566 11:14:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2566 7/8/2566 10:25:21
แบบคำขอรับทุน (ภายนอก) เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 10:01:57
ประกาศ เรื่อง ทุกนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:58:40
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:57:23
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:42:19
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 004/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ป่วยมาตรฐาน ในการประมวลการสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 322351 บทนำเวชศาสตร์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 14/2/2567 10:44:10
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 229/2567 เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินโครงการวิจัย "ผลไม้จากชุมชนและผลพลอยได้ : แหล่งทางเลือกของสารสำคัญและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน 14/2/2567 10:40:21
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 1/2/2567 11:24:47
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 25/1/2567 14:16:56
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 406/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 23/1/2567 15:06:13
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6619/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา (DPO) 23/1/2567 14:57:59
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 299/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 16/1/2567 16:04:59
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 12/1/2567 12:55:27
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6639/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 9/1/2567 15:15:22
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6641/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 9/1/2567 15:13:53
Page 1 of 21 (204 items)Prev1234567192021Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 31/1/2567 13:10:21
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99665004 จำนวน 9 รายการ 26/1/2567 10:41:02
-ร่าง- เอกสารประวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 15/1/2567 11:31:28
-ร่าง- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/1/2567 11:28:45
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 19/12/2566 15:06:16
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 18 รายการ 22/11/2566 15:53:19
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001 จำนวน 6 รายการ 22/11/2566 15:48:07
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007 จำนวน 10 รายการ 22/11/2566 14:30:39
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 22/11/2566 12:01:28
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 12/10/2566 11:07:12
Page 1 of 8 (73 items)Prev12345678Next
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา 20/2/2567 9:20:55
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา 27/11/2566 11:56:37
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวย 1 อัตรา 20/11/2566 11:57:26
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 9/11/2566 9:49:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/11/2566 9:46:49
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 9/10/2566 10:03:24
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 28/8/2566 10:57:27
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 28/8/2566 10:40:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา 10/8/2566 16:02:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 4/8/2566 13:44:05
Page 1 of 6 (56 items)Prev123456Next
| รางวัลและความภาคภูมิใจ

| วีดีทัศน์

UP TALK : Talk with UP Exclusive : "แพทยศาสตรศึกษา"

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.TH

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.EN

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่