ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาโครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่) 16/8/2566 11:14:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2566 7/8/2566 10:25:21
แบบคำขอรับทุน (ภายนอก) เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 10:01:57
ประกาศ เรื่อง ทุกนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:58:40
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:57:23
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:42:19
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 2/10/2566 16:16:56
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0044/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 28/8/2566 10:03:20
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0043/2566 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 16/8/2566 11:06:54
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0042/2566 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 13/9/2566 13:27:47
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4555/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 10/8/2566 9:56:23
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0038/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 4/8/2566 9:43:38
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0037/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 25/7/2566 16:14:01
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0017/2566 เรื่อง แต่งตั้งสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 14/7/2566 10:17:59
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2301/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 19/6/2566 11:27:46
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0021/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และทำสัญญานิสิต (นิสิตแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2566 25/5/2566 10:15:13
Page 1 of 18 (178 items)Prev1234567161718Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) รหัสโครงการ 90158007 จำนวน 10 รายการ 29/9/2566 16:15:19
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 11/9/2566 10:34:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/8/2566 10:23:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/8/2566 10:21:28
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 4/8/2566 9:20:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมออกข้อสอบออนไลน์ Exam plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/2566 14:09:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Access Medicine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/2566 14:08:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลทางการศึกษาทางการแพทย์ Osmosis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/2566 14:06:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/2566 14:10:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/2566 14:04:15
Page 1 of 7 (63 items)Prev1234567Next
x
รับสมัครงาน 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 28/8/2566 10:57:27
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 28/8/2566 10:40:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา 10/8/2566 16:02:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 4/8/2566 13:44:05
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา 30/6/2566 13:37:06
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา 19/5/2566 10:03:55
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 11/4/2566 15:34:22
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา 20/3/2566 10:09:54
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา 1/3/2566 10:04:03
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา 6/2/2566 10:12:24
Page 1 of 5 (50 items)Prev12345Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ |

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่