ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คู่มือนักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี


คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ


คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (วิชาการ)


คู่มือปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่