ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

สายตรงคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

  Prof. Sukij Panpimanmas, M.D.

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์

    โทร : 0 5446 6666 ต่อ 7006

    E-mail : sukij.pa@up.ac.th

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่