ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาโครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่) 16/8/2566 11:14:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2566 7/8/2566 10:25:21
แบบคำขอรับทุน (ภายนอก) เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 10:01:57
ประกาศ เรื่อง ทุกนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:58:40
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:57:23
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:42:19
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2730/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำภาคศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 6/12/2566 16:34:34
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา 27/11/2566 11:56:05
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0063/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 22/11/2566 10:30:02
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา 27/11/2566 11:54:25
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 9/11/2566 10:02:01
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0059/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้คณะเดินทางร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ ปี 2567 7/11/2566 16:33:11
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0058/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเครือข่าย ASEAN University Network-Health Promotion Network University of Phayao (AUN-HPN-UP) 7/11/2566 16:32:35
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 9/10/2566 10:15:02
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0051/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาและวิชาการ 7 ปี Paramedic Games คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4/10/2566 13:47:58
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 2/10/2566 16:16:56
Page 1 of 19 (187 items)Prev1234567171819Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 18 รายการ 22/11/2566 15:53:19
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001 จำนวน 6 รายการ 22/11/2566 15:48:07
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007 จำนวน 10 รายการ 22/11/2566 14:30:39
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 22/11/2566 12:01:28
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 12/10/2566 11:07:12
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 12/10/2566 11:06:38
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 11/9/2566 10:34:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/8/2566 10:23:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/8/2566 10:21:28
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 4/8/2566 9:20:16
Page 1 of 7 (68 items)Prev1234567Next
x
รับสมัครงาน 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา 27/11/2566 11:56:37
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวย 1 อัตรา 20/11/2566 11:57:26
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 9/11/2566 9:49:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/11/2566 9:46:49
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 9/10/2566 10:03:24
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 28/8/2566 10:57:27
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 28/8/2566 10:40:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา 10/8/2566 16:02:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 4/8/2566 13:44:05
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา 30/6/2566 13:37:06
Page 1 of 6 (55 items)Prev123456Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ |

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่