ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


| ข่าวสารประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาโครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่) 16/8/2566 11:14:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2566 7/8/2566 10:25:21
แบบคำขอรับทุน (ภายนอก) เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 10:01:57
ประกาศ เรื่อง ทุกนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:58:40
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 14/7/2566 9:57:23
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:42:19
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 2 อัตรา 2/4/2567 9:40:05
Announcement of School of Medicine Policy of not giving and accepting gifts from performance of duties (No Gift Policy) Fiscal year B.E. 2567 (2024) 15/3/2567 12:40:18
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1158/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ 14/3/2567 10:38:25
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1156/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 14/3/2567 10:37:14
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 28/2/2567 14:26:34
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 004/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ป่วยมาตรฐาน ในการประมวลการสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 322351 บทนำเวชศาสตร์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 14/2/2567 10:44:10
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 229/2567 เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินโครงการวิจัย "ผลไม้จากชุมชนและผลพลอยได้ : แหล่งทางเลือกของสารสำคัญและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน 14/2/2567 10:40:21
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 1/2/2567 11:24:47
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 25/1/2567 14:16:56
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 406/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 23/1/2567 15:06:13
Page 1 of 21 (209 items)Prev1234567192021Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 10 จำนวน 3 รายการ 27/3/2567 9:33:33
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9 จำนวน 8 รายการ 18/3/2567 15:33:59
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 จำนวน 1 รายการ 15/3/2567 16:44:38
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 จำนวน 2 รายการ 15/3/2567 16:43:49
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 จำนวน 1 รายการ 15/3/2567 16:43:05
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 จำนวน 5 รายการ 15/3/2567 16:42:15
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 15/3/2567 16:29:07
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 15/3/2567 15:54:49
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/2/2567 10:07:45
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/2/2567 10:40:28
Page 1 of 9 (89 items)Prev123456789Next
x
รับสมัครงาน 
รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 4/3/2567 9:21:31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 28/2/2567 13:52:16
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา 20/2/2567 9:20:55
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา 27/11/2566 11:56:37
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวย 1 อัตรา 20/11/2566 11:57:26
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 9/11/2566 9:49:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/11/2566 9:46:49
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 9/10/2566 10:03:24
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 28/8/2566 10:57:27
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 28/8/2566 10:40:29
Page 1 of 6 (58 items)Prev123456Next
| วีดีทัศน์

UP TALK : Talk with UP Exclusive : "แพทยศาสตรศึกษา"

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.TH

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.EN

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่