ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 21/5/2567 11:27:06 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17/5/2567 15:55:57 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 17/5/2567 10:39:02 การบริหาร
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 16/5/2567 16:27:01 การวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF II) ประจำปี พ.ศ.2567 16/5/2567 13:44:55 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 16/5/2567 12:06:40 การวิจัย
รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา 9/5/2567 13:44:05 การบริหาร
รับสมัครอาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา 9/5/2567 13:40:58 การบริหาร
ขอเชิญผู้สนใจและผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ "วันผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 67 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 7/5/2567 13:01:34 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงวัย โดยการบูรณาการระหว่างนักนวัตกรชุมชนและผู้เรียน 3/5/2567 14:28:29 การวิจัย
Page 1 of 43 (429 items)Prev1234567414243Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่