ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ได้ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระดับ Q1 Tier 1 , Impact factor เท่ากับ 5.6 21/2/2567 10:47:04 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เปิดรับสมัครแพทย์ชดใช้ทุน (นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ) จำนวน 10 อัตรา 20/2/2567 9:28:08 การบริหาร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 : “From basic science to clinical diagnosis and management” วันที่ 1 มีนาคม 2567 16/2/2567 14:01:02 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 16/2/2567 10:29:31 การวิจัย
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/2/2567 13:14:39 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในการศึกษา 2565 12/2/2567 15:49:40 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามการฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 12/2/2567 14:30:11 การผลิตบัณฑิต
บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 12/2/2567 14:05:22 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 5/2/2567 9:24:45 การบริหาร
อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 29/1/2567 13:33:04 การวิจัย
Page 1 of 40 (393 items)Prev1234567383940Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่