ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 3/10/2566 9:34:27 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 29/9/2566 13:09:35 การบริหาร
นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและติดตามสุขภาพผู้ป่วย 29/9/2566 10:32:11 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายวิชาการ ในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2566 8:52:03 การบริหาร
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 28/9/2566 16:59:56 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 26/9/2566 12:24:56 การบริหาร
นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นำเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข 25/9/2566 13:42:19 การผลิตบัณฑิต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (real-time PCR, microplate reader & nanodrop, chemiluminescence gel documentation & PCR) 25/9/2566 14:39:33 การผลิตบัณฑิต
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล" ประจำปี 2566 25/9/2566 11:13:27 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 Rural medical education for sustainable healthcare 25/9/2566 9:49:44 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 35 (346 items)Prev1234567333435Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่