ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 3/10/2566 9:34:27 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต และนายแพทย์พรชัย สุขแสน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 29/8/2566 15:08:13 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Malaysia Spine Society (MSS) International Best E-Poster Research Award) ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ สาขาศัลยศาสตร์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2023 29/8/2566 14:30:37 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 15/8/2566 15:08:50 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม the 10th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX-X) in Taipei, Taiwan 4/8/2566 10:32:29 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 10/7/2566 9:13:30 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 30/5/2566 9:12:39 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 29/5/2566 11:16:46 การวิจัย
อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง ประจำปี 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น 26/4/2566 9:33:10 การวิจัย
อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา บรรยาย "การใช้รูปแบบจำลองของเซลล์ และสัตว์ทดลองในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน" 21/4/2566 13:30:23 การวิจัย
Page 1 of 6 (55 items)Prev123456Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่