ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 2/4/2567 9:34:13 การวิจัย
อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออร์โธปิดิกส์ : โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่องานกระดูกสันหลังและนวัตกรรมด้านการพิมพ์ 3 มิติฯ 21/3/2567 9:38:26 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยาที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 13/3/2567 15:08:37 การวิจัย
นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 4/3/2567 16:25:38 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 27/2/2567 10:09:53 การวิจัย
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ได้ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระดับ Q1 Tier 1 , Impact factor เท่ากับ 5.6 22/2/2567 15:13:17 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 16/2/2567 10:29:31 การวิจัย
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/2/2567 13:14:39 การวิจัย
อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 29/1/2567 13:33:04 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับโล่รางวัล Bronze Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (โล่ระดับเหรียญทองแดง) 29/1/2567 13:31:57 การวิจัย
Page 1 of 7 (70 items)Prev1234567Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่