ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ร่วมลงพื้นที่คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 27/12/2566 15:13:49 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมบริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการ "36 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา" 12/12/2566 14:24:12 การบริการวิชาการ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการค่ายหมอน้อยเชียงราย อาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 24/11/2566 10:57:56 การบริการวิชาการ
นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและติดตามสุขภาพผู้ป่วย 29/9/2566 10:32:11 การบริการวิชาการ
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์" 12/7/2566 13:22:26 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) 5/7/2566 9:12:22 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ Short Training Course : Flow Cytometer and Applications 1/5/2566 10:21:57 การบริการวิชาการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจและผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการวันผู้สูงอายุไทย “Med UP - Day of Older Persons” 24/4/2566 10:23:16 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการความเครียดระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 7/3/2566 10:11:17 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 7/3/2566 9:55:26 การบริการวิชาการ
Page 1 of 4 (32 items)Prev1234Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่