ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 : “From basic science to clinical diagnosis and management” วันที่ 1 มีนาคม 2567 16/2/2567 14:01:02 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในการศึกษา 2565 12/2/2567 15:49:40 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามการฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 12/2/2567 14:30:11 การผลิตบัณฑิต
บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 12/2/2567 14:05:22 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre Hospital trauma Life Support (PHTLS) สำหรับนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 23/1/2567 10:51:28 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33nd Syringe games) “Olympia Forthear” 23/1/2567 9:53:45 การผลิตบัณฑิต
นิสิตแพทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition (SIMPIC) ครั้งที่ 13 22/1/2567 9:46:54 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นปรีคลินิก (preclinic tournament) 12/1/2567 9:36:55 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 12/1/2567 16:03:13 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 12/1/2567 16:03:37 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 14 (133 items)Prev1234567121314Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่