ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 2/5/2567 11:47:48 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 23/4/2567 14:55:18 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสเข้ารับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ CPIRD 2024 9/4/2567 11:02:39 การผลิตบัณฑิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ 1/4/2567 11:50:36 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2566 25/3/2567 10:40:15 การผลิตบัณฑิต
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รับโล่รางวัล "ศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น ด้านบัณฑิตศึกษา" 22/3/2567 10:06:58 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ชุดปฏิบัติการวิชาชีพ และStethoscope นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 12/3/2567 10:21:22 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับฟังการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8/3/2567 12:20:30 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก Pediatric Advanced Life Support (PALS) 8/3/2567 12:07:22 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด (NEONATAL CARDIOPULMONARY RESUSCITATION: NCPR) 8/3/2567 11:54:15 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 15 (149 items)Prev1234567131415Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่