ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 28/9/2566 16:59:56 การผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นำเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข 25/9/2566 13:42:19 การผลิตบัณฑิต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (real-time PCR, microplate reader & nanodrop, chemiluminescence gel documentation & PCR) 25/9/2566 14:39:33 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 Rural medical education for sustainable healthcare 25/9/2566 9:49:44 การผลิตบัณฑิต
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ Who Are The Best Candidates for Teriparatide? 13/9/2566 11:42:42 การผลิตบัณฑิต
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ หัวข้อ Individualized Osteoporosis Management 13/9/2566 11:40:29 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2566 4/9/2566 11:19:23 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 4/9/2566 9:46:59 การผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 10/8/2566 15:51:38 การผลิตบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/8/2566 14:08:44 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 12 (114 items)Prev1234567101112Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่