ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
ผลงานวิจัย 
Antibiotic prescribing and bacterial infection in COVID-19 inpatients in Southeast Asia: a systematic review and meta-analysis. 27/6/2567 12:26:29
A randomized controlled clinical trial examining the effects of Cordyceps militaris beverage on the immune response in healthy adults. 13/6/2567 14:53:04
Enhancing chronic wound healing with Thai indigenous rice variety, Kaab Dum: Exploring ER stress and senescence inhibition in HaCaT keratinocyte cell line 13/6/2567 11:47:22
Cervical spine fracture in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: A bibliometric analysis. 13/6/2567 10:30:04
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HT29 จากสารสกัดไผ่จืด 23/5/2567 10:25:09
Red rice bran extract suppresses colon cancer cells via apoptosis induction/cell cycle arrest and exerts antimutagenic activity. 16/5/2567 12:10:42
Cervical sagittal parameters in degenerative cervical spondylolisthesis versus degenerative cervical kyphosis with myeloradiculopathy treated by anterior cervical discectomy and fusion 2/4/2567 10:21:35
Age estimation by hand and wrist radiographs using the Greulich and Pyle method in a southern Thailand population 28/3/2567 14:28:40
Current Trends in Artificial Intelligence-Assisted Spine Surgery: A Systematic Review 4/3/2567 16:16:56
Clinical Features and Liver Function Tests in Non-ICU Hospitalized Patients with COVID-19 in University of Phayao Hospital. 27/2/2567 11:03:36
Page 1 of 5 (45 items)Prev12345Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่