ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  
คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF II) ประจำปี พ.ศ.2567 16/5/2567 14:31:08
อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) 25/4/2567 8:33:59
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รับโล่รางวัล "ศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น ด้านบัณฑิตศึกษา" 28/3/2567 11:08:31
คณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัล Bronze Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (โล่ระดับเหรียญทองแดง) 29/1/2567 11:23:14
แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับรางวัลแต่งกายงามในการประกวดธิดาคำมอกหลวง โครงการ Meeting of the Mind ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 16/1/2567 15:30:54
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (4106) " 17/11/2566 9:41:02
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF) 8/11/2566 15:53:47
แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF) 10/10/2566 13:47:50
นายภัทรพงษ์ วงษ์อนันต์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รับรางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำปี 2566 9/10/2566 9:51:10
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายวิชาการ ในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2566 9:01:49
Page 1 of 4 (36 items)Prev1234Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่