ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  
คณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัล Bronze Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (โล่ระดับเหรียญทองแดง) 29/1/2567 11:23:14
แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับรางวัลแต่งกายงามในการประกวดธิดาคำมอกหลวง โครงการ Meeting of the Mind ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 16/1/2567 15:30:54
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (4106) " 17/11/2566 9:41:02
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF) 8/11/2566 15:53:47
แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF) 10/10/2566 13:47:50
นายภัทรพงษ์ วงษ์อนันต์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รับรางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำปี 2566 9/10/2566 9:51:10
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายวิชาการ ในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2566 9:01:49
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 29/9/2566 8:55:25
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Malaysia Spine Society (MSS) International Best E-Poster Research Award) ปี 2023 30/8/2566 11:08:01
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/8/2566 14:10:34
Page 1 of 4 (33 items)Prev1234Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่