ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “รวมพลังชาวพะเยารุ่นใหม่ ส่งต่อสายใยแห่งรัก สู่ผู้สูงวัยอย่างมีพลัง”

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “รวมพลังชาวพะเยารุ่นใหม่ ส่งต่อสายใยแห่งรัก สู่ผู้สูงวัยอย่างมีพลัง” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เล่าถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ อาคารพิเคราะห์โรค ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     โครงการวันผู้สูงอายุไทย จัดขึ้นเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ บริการตรวจสุขภาพสายตา บริการประเมิณภาวะสมองเสื่อม บริการตรวจวัดมวลกระดูกบริเวณกระดูกส้นเท้า บริการพอกยาสมุนไพรบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม การให้บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภายในและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการในครั้งนี้


     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีให้ความรู้เรื่องโรคทางผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ การออกกำลังกาย แบบโยคะเพื่อผู้สูงวัย โดย คุณศิระกัลป์ คิดการงาน, ข้อดีมีสุขยิ่ง โดย นายแพทย์กัณกวี สกุลเจียมใจ, สูงวัยอย่างมีคุณค่า โดย คุณดวงแข จันทร์มูล คุณศรีวรรณ เขื่อนคำ คุณไพโรจน์ ปิงเมือง และคุณกัลยา ชำนาญยา, มะเร็งในช่องปาก ภัยเงียบที่น่ากลัว โดย ทพ.นพคุณ หลั่งรวมมิตร และ ทพ.ภูมิทรัพย์ สายวงศ์ และ ข้อเข่าเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์

     ทั้งนี้ รับชมการแสดงจากชุมชนตำบลแม่กา ชุมชนตำบลจำป่าหวาย และชุมชนบ้านแท่นดอกไม้


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/6/2567 13:40:08

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่