ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและกระทรวงสาธารณสุข

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมกันผลิตแพทย์แก้ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ และรับเกียรติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิดงาน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทด้วย


ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/5/2567 12:58:04

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่