ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยาที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ อาจารย์นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ภาควิชารังสีวิทยา ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

Suttiwat Jeamtrakool, Phuwadon Duangto, Pornpat Theerasopon, Chairat Charoemratrote & Pennipat Nabheerong (07 Mar 2024): Age estimation by hand and wrist radiographs using the Greulich and Pyle method in a southern Thailand population, Australian
Journal of Forensic Sciences, DOI: 10.1080/00450618.2024.2326856

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/3/2567 15:08:37

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่