ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและติดตามสุขภาพผู้ป่วย

     วันที่ 23 กันยายน 2566 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมตามรอยพระบิดา "ประโยชน์ของชาวประชาคือที่หนึ่ง" (มหิดลสัญจร ครั้งที่ 7) ณ วัดบ้านไร่ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นำโดย แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ลงพื้นที่วัดบ้านไร่ เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และติดตามสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

ภาพ :   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2566 10:32:11

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่