ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต และนายแพทย์พรชัย สุขแสน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต และนายแพทย์พรชัย สุขแสน
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง
1.
Anticancer and Antimutagenic Properties of Pogonatherum paniceum on Colorectal Cancer Cells. Ratsada Praphasawat, Sinittra Thakaew, Anchalee Rawangkan, Pornchai Sooksaen, et al. World Journal of Oncology. 2023; 14(4): 266-276. DOI: 10.29090/psa.2023.03.23.105

2.
Restoring Ampicillin Sensitivity in Multidrug-Resistant Escherichia coli Following Treatment in Combination with Coffee Pulp Extracts.Anchalee Rawangkan, Atchariya Yosboonruang, Anong Kiddee, Achiraya Siriphap, Grissana Pook-In, Ratsada Praphasawat, et al. Journal of Microbiology and Biotechnology. Published online May 24, 2023. https://doi.org/10.4014/jmb.2304.04051


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/8/2566 15:08:13

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่