ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท สายสนับสนุน ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท สายสนับสนุน ประจำปี 2566 จากคณะแพทศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้มอบ ในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2566 11:41:59

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่