ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19

     เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19" (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) นำโดย อาจารย์ นายแพทย์วรัญญู? เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วย?คณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์?และกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต และตัวแทนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา

     สำหรับค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) ในครั้งนี้ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีกิจกรรมดังนี้
     วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ "ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย" โดย นายแพทย์มูฮัมหมัดอาลี กระโด รพ.ยะรัง จังหวัดปัตตนี แพทย์หญิงนภัทร แผ่ผล รพ.นาทวี จังหวัดสงขลา นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ รพ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตนี เวลา 15.00-16.30 น. เข้าฐาน A&B และกิจกรรม "วงกลมใจเดียวกัน"
     วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เดินทางไปกิจกรรมในชุมชน 3 ชุมชน "กิจกรรม ความหลากหลายของวัฒนธรรมกับปัญหาทางการแพทย์" ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
     วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 present สรุปรวบยอดความคิดสิ่งที่ได้จากกิจกรรมทั้งหมดในรูปแบบการแสดงละคร ในหัวข้อ "ของขวัญจากจริยธรรมสัญจร"

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2565 8:38:27

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่