ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อ.ฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ "Effects of PM2.5 on HT29 Colorectal Cancer Cells " ในงานประชุมสัมนาวิชาการ 50th Annual Meeting of Korean Cancer Association

     วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 อ.ฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Effects of PM2.5 on HT29 Colorectal Cancer Cells " ในงานประชุมสัมนาวิชาการ 50th Annual Meeting of Korean Cancer Association ณ Lotte Hotel Seoul ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่สำคัญและเต็มไปด้วยความรู้และนวัตกรรมในด้านมะเร็ง อาจารย์ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวเพื่อสร้างเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านมะเร็ง สู่ชุมชนวิชาการทั่วโลกที่เข้าร่วมงานในงานประชุมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ งานนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมความเป็นที่รู้จักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีผลงานด้านวิจัยที่มีคุณภาพและนวัตกรรมในสาขาการแพทย์และสาขามะเร็ง ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในพื้นที่เอเชียและระดับโลก

ภาพ :   อ.ฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2567 9:22:08

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่