ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา การรับเข้า การจัดการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ การรับเข้านักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชภาพ :   คณะแพทยศาสตร์, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/5/2567 15:55:57

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่