ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รับสมัครอาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา

     รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
     - สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
     - สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ (Orthopedic trauma)
     - สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต
     - สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ
     - สาขาวิชาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
     - สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเป็นครูแพทย์
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สมัครได้ที่ : https://go.up.ac.th/Za3iW3

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียด :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7062
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 0 5466 6666 ต่อ 1040
ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2567 13:40:58

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่