ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์ นพ. วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยสาขาออร์โธปิดิกส์ ด้านโรคกระดูกสันหลัง ประจำปี 2024 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมและได้ส่งงานวิจัยเพื่อประกวดในงานประชุมประจำปีของสมาคมแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังประเทศญี่ปุ่น (Japanese Society for Spine Surgery and Related Research) โดยมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลังทั่วทั้งเอเชียเข้าร่วมประชุม ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2024 ที่ผ่านมา
โดยอาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ได้ส่งผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ตรวจโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม” ซึ่งคณะกรรมการได้ตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) สร้างความภูมิใจให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย และในฐานะบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจมหาวิทยาลัยพะเยามากยิ่งขึ้น


ภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/4/2567 8:27:26

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่