ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

     วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป จุดเครื่องทองน้อยรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุธโส พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย (พระพุทธภุชคารักษ์) องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และลำดับถัดมาเป็นพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อาวุโส นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แทนบุคลากรกล่าวขอขมาและขอรับพรจากท่านคณบดีเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสะท้อนถึงคุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/4/2567 13:23:23

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่