ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับรางวัลแต่งกายงามในการประกวดธิดาคำมอกหลวง โครงการ Meeting of the Mind ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567

     แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับรางวัลแต่งกายงามในการประกวดธิดาคำมอกหลวง ในโครงการ Meeting of the Mind ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “พฤกษานานาพรรณ งามล้ำคำมอกหลวง” มอบรางวัลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/1/2567 15:30:54

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่