ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการค่ายหมอน้อยเชียงราย อาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 18-19 พฤศิกายน 2566 แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ นายแพทย์กัณกวี สกุลเจียมใจ นายแพทย์สุเมธ นาจรัส และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายหมอน้อยเชียงราย อาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอยเวียงวิทยา หมู่บ้านจู้จี้ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ภาพ :   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/11/2566 10:57:56

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่