ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ "ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบ OSCE ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

     วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์แพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบ OSCE ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ การตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ การเตรียมการก่อนวันสอบ การจัดการคลังข้อสอบ การบริหารการจัดการในวันสอบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์หรือปรับปรุงวิธีการจัดสอบ OSCE ที่ตนเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ :   ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2566 16:28:55

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่