ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง

     1. Corresponding Author ในผลงานวิจัย : Jantarach N, Mueangchang W, Prathumtet J, Munkong N. Beneficial effects of red rice bran extract on brown adipose tissue whitening, inflammation, and oxidative stress in mice with obesity induced by a high-fat diet. Pharmaceutical Sciences Asia 2023; 50(3), 257-265. ฐานข้อมูล Scopus : ระดับ Q3 Scopus
     งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า สารสกัดจากรำข้าวหอมดอกมะลิแดงจาก จ.พะเยา ที่มีฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์สูงสามารถลดการความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาลในสัตว์ทดลองที่เป็นโรคอ้วน ได้แก่ ลดการเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อไขมันสีขาว ภาวะอักเสบและอนุมูลอิสระมีกลไกการออกฤทธิ์ผ่านการควบคุมระดับยีนที่เกี่ยวข้อง
DOI: 10.29090/psa.2023.03.23.105

     2. Co-Author ในผลงานวิจัย : Mueangchang W, Srisookkum T, Srivichai P, Munkong N, Chonpratin J. Performance motivation and Dhammanamai health literacy according to Thai traditional medicine among village health volunteers in Uthaithani province. Journal of Public Health and Development 2023; 21(1): 188-201. ฐานข้อมูล Scopus : ระดับ Q4 Scopus
     งานวิจัยชิ้นนี้นำไปสู่การหาแนวทางการส่งเสริมนโยบายการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด โดยสนับสนุนให้กำหนดนโยบายหรือแผนพัฒนาความรอบรู้ตามหลักธรรมานามัยซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อใช้ในการส่งเสริมประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมานามัยเพื่อเกิดการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง ลดปัญหาเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ปัจจุบันมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพราะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุข

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2566 15:08:50

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่