ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา บรรยาย "การใช้รูปแบบจำลองของเซลล์ และสัตว์ทดลองในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน"

     วันที่ 20 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และ อาจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา เป็นวิทยากรบรรยาย "การใช้รูปแบบจำลองของเซลล์ และสัตว์ทดลองในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน" โดยมีการเชื่อมโยงกับการวิจัยหรือปัญหาในระดับระดับคลินิก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในระดับพรีคลินิกและเป็นสร้างความร่วมมือกับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในระดับคลินิกต่อไป ให้กับแพทย์ อาจารย์แพทย์ และผู้สนใจ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/4/2566 13:30:23

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่