ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST 2022)

     งานประชุมราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกับสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ภายใต้แนวคิด “KOA Visiting RCOST 2022: Say Yes to the New Adventure” ณ ศูนย์ประชุม PEACH เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 โดย อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมบรรยายหัวข้อ “Thoracolumbar Burst fracture: Updates and Pitfalls”

ภาพ :   อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/10/2565 9:57:47

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่