ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนนิสิต รับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

    วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียน 2 OPD3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนนิสิต รับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมฯ
     กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต สามารถนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการ สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต และนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/9/2565 15:16:52

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่