ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

Chachvarat P, Fukfon K, Chachvarat S, Thanasombunsukh K.Clinical Features and Liver Function Tests in Non-ICU Hospitalized Patients with COVID-19 in University of Phayao Hospital.J Med Assoc Thai 2023; 106 (11):1020-8.

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/2/2567 10:09:53

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่