ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับบุคลากรและนิสิต คณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

     1. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ทุน
     2. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 3 ทุน
     3. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์นักวิจัย จำนวน 3 ทุน
     4. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 2 ทุน
     5. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับงานวิจัยด้านบูรณาการศาสตร์ จำนวน 10 ทุน
     6. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ดำเนินการด้านผู้สูงอายุ จำนวน 5 ทุน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2566
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ : research.medup2021@gmail.com
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย : https://shorturl.asia/xMKJV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5446-6666 ต่อ 7018

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2566 9:34:27

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่