ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

     วันที่ 28-29 กันยายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การใช้งานเครื่อง Real-time PCR โดยบริษัท Bio-rad เครื่อง Microplate reader & Nanodrop โดยบริษัท กิบไทย และเครื่อง Chemiluminescence gel documentation & PCR โดยบริษัท Analytikjena ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2566 13:09:35

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่