ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 Rural medical education for sustainable healthcare

     วันที่ 18 กันยายน 2566 นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์แพทย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 Rural medical education for sustainable healthcare ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วม ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อให้ผู้บริหาร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าของวิทยาการด้านแพทยศาสตรศึกษาในระดับสากล โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม ครั้งนี้ ณ โรงแรมอัลวาเรซและโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2566 9:49:44

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่