ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยมี แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอรไซด์ จังหวัดพะเยา

     การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกษณา รักษมณี อาจารย์แพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ Basic Princliples of outcome-based curriculum มคอ. 2- มคอ.7 และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน WFME, การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning, Case-based learning, Team-based learning และ Simulation-based education

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2566 11:52:37

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่