ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ปฏิทินการใช้รถตู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
:: ปฏิทินการใช้รถตู้
.


ติดต่อสอบถาม ::
นางสาววริศรา นนทศตนันท์ ( กวาง )
โทร.054-466666 ต่อ 7024

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่