ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     โครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องกิจกรรมและนันทนาการ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต กล่าวรายงานโดย นายณฐวัฒน์ บุญตาล นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์คณะร่วม บุคลากร เจ้าหน้าที่และนิสิตภายในคณะแพทยศาสตร์ ที่มาจากหลากหลายภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและบริบทการใช้ชีวิตทางสังคม จึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ระหว่างสาขาวิชาและระหว่างชั้นปีที่จะทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2567 16:10:51

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่