ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องกิจกรรมและนันทนาการ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ กล่าวรายงานโดย นายจารุภัทร บุญมา นิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ โครงการก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์ เป็นกิจกรรมต้อนรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 สร้างเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะแพทยศาสตร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่ ทั้ง 2 สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวและเรียนรู้กับระบบการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และอัตลักษณ์ที่ดีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2567 16:03:08

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่