ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567

     วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "บริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน" จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านจริยธรรมทางการแพทย์ในการให้บริการจากศูนย์ความเป็นเลิศสู่ชุมชน สร้างเครือข่ายอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพ :   งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/6/2567 14:49:12

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่