ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา และอาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ เรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HT29 จากสารสกัดไผ่จืด ซึ่งเป็นงานวิจัยดำเนินการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตรต์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต เป็นอาจารย์ทีปรึกษาร่วม ในรายวิชาการศึกษาอิสระ (IS) ของนางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า

เบญญาลักษณ์ มูลหล้า, สริดาพา บุญศรีกุล, สินิตตรา ทาแก้ว, อัญชลี ระวังการ, กฤษณา พุกอินทร์, รุ่งทิพย์ ทองบุญโท, ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ และ รัษฎา ประภาสะวัต.ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HT29 จากสารสกัดไผ่จืด.Health Science, Science and Technology Reviews. Vol. 17 No. 1 (2024): January - April 2024


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/5/2567 11:27:06

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่