ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

Ratsada Praphasawat, Sarawoot Palipoch, Prasit Suwannalert, Witchuda Payuhakrit, Paween Kunsorn, Sarunya Laovitthayanggoon, Sinittra Thakaew, Narongsuk Munkong, Warangkhana Klajing. Red rice bran extract suppresses colon cancer cells via apoptosis induction/cell cycle arrest and exerts antimutagenic activity. Vol. 45 No. 2 (2023): Experimental Oncology. doi: 10.15407/exp-oncology.2023.02.220.


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/5/2567 12:06:40

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่