ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเชิญผู้สนใจและผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ "วันผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 67 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจและผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ "วันผู้สูงอายุไทย”
ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารพิเคราะห์โรคฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พบกับ
- การบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
- บริการตรวจสุุขภาพร่างกาย
- บริการตรวจสุขภาพในช่องปาก
- บริการแพทย์แผนไทย
- ของรางวัล ของแจก และกิจกรรมบนเวที

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการรักษาต่อเนื่อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2567 13:01:34

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่