ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงวัย โดยการบูรณาการระหว่างนักนวัตกรชุมชนและผู้เรียน

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยา แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน นางสาวอันติกา ศรีวัฒนกูล หัวหน้างานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชน บ้านหม้อแกงทอง หมู่ 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อสอบถามและเก็บรวบรวมปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นำมาพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงวัย โดยการบูรณาการระหว่างนักนวัตกรชุมชนและผู้เรียน ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/5/2567 14:28:29

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่