ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

Torphong Bunmaprasert, Jakkrit Keeratiruangrong, Sang Hun Lee, Nantawit Sugandhavesa, Wongthawat Liawrungrueang. Cervical sagittal parameters in degenerative cervical spondylolisthesis versus degenerative cervical kyphosis with myeloradiculopathy treated by anterior cervical discectomy and fusion. Journal of Spine Surgery 2024;10(1):109-119. https://dx.doi.org/10.21037/jss-23-107

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2567 9:34:13

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่