ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออร์โธปิดิกส์ : โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่องานกระดูกสันหลังและนวัตกรรมด้านการพิมพ์ 3 มิติฯ

     วันที่ 14 มีนาคม 2567 อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา ได้รับการรับเลือกจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่องานกระดูกสันหลังและนวัตกรรมด้านการพิมพ์ 3 มิติ ช่วยตรวจจับและแสดงภาพโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม สามารถวินิจฉัยโรค แบ่งตามลักษณะความเสื่อมและสร้างแบบจำลองการพิมพ์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์” และ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออร์โธปิดิกส์ นิทรรศการงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออร์โธปิดิกส์ ห้อง Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2567 9:38:26

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่