ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ได้ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระดับ Q1 Tier 1 , Impact factor เท่ากับ 5.6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ใน Scopus กับ Web of Science ระดับ Q1 Tier 1และ Impact factor เท่ากับ 5.6

     เรื่อง Hepatoprotective effects of Elaeagnus latifolia fruit extract against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice: Mechanistic insights. ร่วมกับ อาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ อาจารย์วิริญญา เมืองช้าง อาจารย์วริฐา อริยบุคลากร ผู้ช่วยศาตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.จริญญาพร เนาวบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สมภาร และรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ย่อยสูงเนิน (corresponding author) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     งานวิจัยนี้ พบว่า สารสกัดจากผลมะหลอด ผลไม้ท้องถิ่นจาก จ.พะเยา มีสารกลุ่มฟีนอลิกและสามารถป้องกันการเกิดภาวะตับเป็นพิษจากกการได้รับยา acetaminophen ขนาดสูงในหนูทดลองผ่านการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารพิษ necrosis apoptosis ภาวะ oxidative stress การอักเสบและการสะสมไขมันที่ตับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Journal of Functional Foods 2024; 114, 106077.

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/2/2567 15:13:17

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่