ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 : “From basic science to clinical diagnosis and management” วันที่ 1 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 : “From basic science to clinical diagnosis and management
.
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
.
ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
.

>>> https://go.up.ac.th/jC1UTP <<<

.
===================
.
หัวข้อในการประชุม:
.
1. Common movement disorders: The movement that you shouldn't miss.
2. Thalassemia and Hemoglobinopathy : Pitfall in Diagnosis
3. Platelet Additive Solution (PAS): An Integral Addition to Better Platelet and Safer Lives
4. Essentials of Pain Management: Bridging Theory and Practice
5. Common Sleep Disorders in Neurology : A Practical Approach (lunch symposium)
6. Beyond hyperglycemia: A Deep Drive into Diabetic ketoacidosis
7. Amenorrhea: Evaluation and Management in general practice
8. Integrative Healing Solutions: Approach to Fracture and Wound Management
9. Basic medical radiology: from science to patient
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม: งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 7062
.
.
=========================
.

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/2/2567 14:01:02

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่