ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามการฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล นางสาววรินทนันท์ วันชูพริ้ง และนางสาวเบญจาภา ใจเย็น นักวิชาการศึกษา เข้านิเทศงานและติดตามรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงานของนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตต่อไป
     สำหรับการนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 มกราคม 2567
2. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 25 มกราคม 2567
3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มกราคม 2567
4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 มกราคม? 2567
5. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2567 14:30:11

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่