ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนิสิต คณะแพทยศาตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 252 คน

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ดำเนินงานการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB001 – UB002 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2567 14:05:22

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่