ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบรางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566

     วันที่ 22 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบรางวัลให้กับอาจารย์แพทย์ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

1. นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 ผลงาน
     -  Atlas (C1) lateral mass screw placement using the intersection between lateral mass and inferomedial edge of the posterior arch : a cadaveric study. journal : European Spine Journal. Published: 19 September 2022.
     -  Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model. journal : Diagnostics 2023, 13(4), 663.
     -  Full-endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection - A Systematic Review And Proposed Algorithm.Spine (Phila Pa 1976) 2023,0362-2436


2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน จำนวน 3 ผลงาน
     -  Health literacy, self-efficacy, self-care behaviors, and glycemic control among older adults with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study in Thai communities. Journal : BMC Geriatrics volume 23, Article number: 297 (2023). doi.org/10.1186/s12877-023-04010-0
     -  Self-care Behaviors and Lipid Profiles among an Ethnic Minority Adult Population in Thai Rural Communities. journal : The open public health journal,volume 16 (2023). doi : 10.2174/18749445-v16-e230404-2022-173
     -  Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Ethnic Lychee–Longan Harvesting Workers in Northern Thailand. doi.org/10.3390/healthcare10122446


3. ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา จำนวน 2 ผลงาน
     -  Dinactin : A new Antitumor antibiotic with cell cycle progression and cancer stemness inhibiting activities in lung cancer. journal : Antibiotics. Volume 11 Issue 12, December 2022. doi.org/10.3390/antibiotics11121845
     -  Cancer Signaling Pathway and Anti-Cancer Mechanism of Cannabidiol. journal : The Journal of the Medical Association of Thailand (J Med Assoc Thai). doi.10.35755/jmedassocthai.2023.02.13749


4.แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 ผลงาน
     -  Diagnostic accuracy of Doppler twinkling artifact for identifying urolithiasis: a systematic review and meta-analysis. journal : Journal of Ultrasound volume 26, pages321–331 (2023). 10.1007/s40477-022-00759-z


5.ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา จำนวน 1 ผลงาน
     -  Uptake, acceptability and interpretability of 3-in-1 rapid blood self-testing for HIV, hepatitis B and hepatitis C.The Journal of the International AIDS Society (JIAS) 2022.ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2567 14:44:47

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่